Woolf's skäl

Woolf's skäl
Det är ett av skälen    världen är tidens narr   konsten är herre över sig själv

det att förbli anarkistisk     även    när jag är som mest kanoniserad


©Lena Eliasson Ewald

©Lena Andersson.fd