Thomas Mertons dagbok

©Lena Eliasson Ewald

©Lena Andersson.fd

Thomas Mertons dagbok

Kanske visste jag inte vad

det var fast jag hade sett

den— jag minns att jag

var medveten om

den


Hur som helst fanns

den där och jag

var medveten om

det


Jag hade glömt alla andra detaljer

utom denna — med undantag av detta

     enda


men till och med på

detta är jag osäker


Vare sig den gjorde

det eller inte är

den vad jag behöver vad


världen mest behöver