Hans skam

Hans skam
Det kan du inte göra.

Det kan du inte säga.


får inte säga det

säga det jag säger

tänka det

jag tänker


får inte tänka

att det jag söker   inte

får sökas
©Lena Eliasson Ewald

©Lena Andersson.fd