Bodils Finisterra

Finisterra
Det är i formen av uddar

Det är på det sätt vågen bryter

kustlinjen


Ljung  törne tall

vindpinade

längs böjda sandstränder

 

       

den vida landbågen

Atlantens utbredning

framför dig


Jag minns

när jag först kom hit

som en som studerat

granitens grammatik


Jag har gått här

som en som skulle jämställa

landskapets form med inre världar


Jag har gått här

som en som älskar

vägar och vågor av tystnad

Jag har gått här


Valda delar från

Open World

The logic of Lannion Bay

©Lena Eliasson Ewald

©Lena Andersson.fd