Annas diagnos

Annas diagnos

Jag har gjort någonting     det är problematiskt men     jag har gjort det     jag står för det

det där som hände


en ovanlig kombination


Att vara hjärndöd och dömd

så många öppningar

ur så många perspektiv


gå från hög till låg     Gränslös

fri i egen form


även när han ljög     och hon

de där personerna med makt


Jag måste tro på mig

det som finns inom mig     som är outtalat      för mig     är en del av mig      som för mig är väldigt viktigt     göra det vi tror på    om vi gör det blir det     nog    mycket bättre

göra det vi tror är rätt

©Lena Eliasson Ewald

©Lena Andersson.fd