Anders ljud

Anders ljud

Jag gav mig själv ett löfte

– Den avgörande klangen –

under tio år skulle  inte ägna mig åt någonting annat   Inget alls

 

Jag får det i huvudet

– Det där ljudet – Urljudet där   Allt  utgår

©Lena Eliasson Ewald

©Lena Andersson.fd