Black Elk

©Lena Eliasson Ewald

©Lena Andersson.fd

En bön för JordenMorfar, Stora Ande, än en gång skåda mig på jorden. Luta dig fram för att höra min svaga röst

Du bodde här först, och du är äldre än alla behov, äldre än alla bedjande

Allt tillhör dig — de två benta, de fyrbenta, luftens vingar och allt grönt som lever


Du har givit makt åt världens fyra vädersträck att befrukta varandra

Du har fått mig att möta livets goda väg såväl som livets svåra, där de korsas

är helig mark

Dag ut och dag in, i evig tid är Du allt liv

i levande ting


Hallå! Luta dig fram hör min svaga röst

I centrum av vårt heliga förbund

har Du sagt mig att jag ska få trädet att blomma


Med tårarna rinnande, O Store Ande, min Farfar,

med rinnande ögon måste jag säga

Trädet har aldrig blommat!


Här står jag, och trädet är vissnat. Återigen vill jag påminna om

den stora vision du gav mig


Det kan hända att liten bit av roten till det heliga trädet ännu är vid liv

Giv det näring så det kan slå ut och fyll det med sjungande fåglar!


Hör mig, så människor återigen hittar god väg

och det skyddande trädet.Black Elk


Svensk översättning

Lena Eliasson Ewald