Svek

Svek
Så stillnar vi åter

i ett centrum av

otålighet all vår hunger

alla de hungrande

jorden vänder

skälver

inför sin död


Dag och andning sjunker stiger

drar samman dammet

täcker skulden

tystar tonen med en röd pulsar


allt medan vi lämnar tältet  med

de sovande barnen

©Lena Eliasson Ewald

©Lena Andersson.fd