Sebastian

Sebastian
Där formas vårt hemlighållna att

innan fanns inget att avstå.

Jag äger inte hans eld

faller

ändå utan att allt liv förloras

i det obegränsade som ryms

inom oss

där kan vi översättas

likt Sebastian genomborrad

         vår förvandling


 ©Lena Eliasson Ewald

©Lena Andersson.fd