Möte

Möte
Födelsemötet gav minnet liv

bjöd motstånd att bräcka glömskans väg ― offra

värdighetens hav

format av fjärran Gud

©Lena Eliasson Ewald

©Lena Andersson.fd