Hetta

Hetta
Var är du vandrare

som driver

hettar

den fuktigas jord

bränner – rämnar

dess sköte i ordets

födelse

Jag undrar – vattnets värkar

Jag undrar – jordens värkar

Jag undrar – eldens verkan


jag anar en andedräkt


©Lena Eliasson Ewald

©Lena Andersson.fd