Emilia

Emilia

   


Genom tusen droppars

spektrum leds vi in i tidlöshet

där allting finns och minsta stenen

minns sin återvändo


Så tag min hand så följs vi fram

trots sista avsatsen rädsla där

fri från illusioners band blir

stegen åter lättaSå spring spring — i skuggan av luftenEmilia  (* 1985     † 2012)


©Lena Eliasson Ewald

©Lena Andersson.fd