Immunitet

              Immunitet  — Vi har alla vår flyktplan —

           ö̈gonslöjan för   bud

             om steg vi aldrig

              kommer att gå

          men bär spänd hud

     för — lust

  och såren verklighetsmurens

              avlagrings spår

 

minnesfårans ordmantelrörelse

    spänd till utsatthet förtätad

            — riktad bort—


Kan jag få spridningsmönstret att

                    krevera

haverera ordens säkerhetsavstånd


       eller kommer ingen ort

                 att drabbas

                     

©Lena Eliasson Ewald

©Lena Andersson.fd