Elegi över mänsklig idioti

Elegi  över mänsklig idiotiNationalstaters triumf över påvars universalism

beredde vägen för självbestämmanderätt

en linje som dras genom politisk demokrati

manar fram den förklaring som ordar om

skyldighet att skydda och mänsklig säkerhet

respekt för individen i ett internationellt normsystem


en cirkel – multidimensionell—en boll en

globaliseringens ideologi


där stjärnstoff och workshops

ger      pass att gå förbi

logga ut till teknotoner

den stjärnstatliga frälsningsmelodin


Men vad har du där att göra

i ett främmande system utan möjlighet äntra

         redigera


den mänskliga Elegin


©Lena Eliasson Ewald

©Lena Andersson.fd