Payne´s Grey

©Lena Eliasson Ewald

©Lena Andersson.fd

Payne´s Grey


Det som öppnar,

kanske är den erfarenhet

som omsluter den vattenmateria

som sköljer insidorna,

det samman   flutna.


        I


Han kunde inte riktigt framkalla bilderna av dem

den här gången heller

utan han gick bara en bit längre ut med havet

– Störsändning är det, tänkte han

förvrängda ekon

från det som inte längre är möjligt

orden från de grå

vattenväsen som sänder vibbratot

ur urvattnet in

i en möjlighet en åtrå.


Dawn before darkness”


Ska han vända om nu?

- Du borde vara tacksam

att tiden rullar ut det ofrånkomliga

att skikt efter skikt ömsa illusionen.