III

©Lena Eliasson Ewald

©Lena Andersson.fd


Tankarna stampar i nordvästen, han kan höra sorlet

från byn ändå är det hav och vatten

som förbinder honom –

det ligger där just där

helt framför   (han ser)

könsstympning, uppvärmning, vågen,

Sudan, Syrien, Tibet. Nutid, dåtid

alla de ockuperade besläktade

genom vår handling förnekade.


Han står där nu, havet,

Payne's grey tänker han högt. I dag är havet Payne's grey.


II


Han vänder upp mot vinden

ansikte är blank polerat

av dagar som malts ner

flutit iväg med den sista tiden


marken som höjts elva komma sju meter på tretusen år


Han passerar den kökkenmödding

som fortfarande bär spår