Utan namn

©Lena Eliasson Ewald

©Lena Andersson.fd
Det var året innan,


de var kanske kvar då,


kanske berodde det på stormen


eller kanske var det


för att just den natten saknade


namn.