Tidig morgon

Att gå över platsen


i tidig morgondimma


— turisten har lämnat byn nu —


gränden sover


katten återvänder


det väntas ännu en tid


av frist.


©Lena Eliasson Ewald

©Lena Andersson.fd