Snöspår

©Lena Eliasson Ewald

©Lena Andersson.fd
Vi kommer att övervintra


han och jag — Ofta


kommer våra snöspår


att korsas