Plöjd jord

©Lena Eliasson Ewald

©Lena Andersson.fd
Mellan det sedda


mossbelupna berget,


med den stillhet snön gjuter


över plöjd jord.