Frusen jord
Men nu


de sista löven från igår


prasslar över frusen jord,


jag tar med mig tre vedträn

och går in


— iklädd lättnad —.


©Lena Eliasson Ewald

©Lena Andersson.fd