Bebodda trakter

Så domherrens återkomst


till bebodda trakter delar det röda

med rönnens kraft.


©Lena Eliasson Ewald

©Lena Andersson.fd