Vadarstället

Vadarstället
Det finns en natt

som mäter ut vår längtans makt

den natten är månen svart

utan skuggor utan ansikte


Där ska du söka

på den plats där gryningen återskapas

hos dem ska du finna de som bereder

det serum som får oss att glömma.


Ända hit har hon vandrat

slagit följe med älvar fauner och dvärgar

funnit vägar kring vildvattnet

blivit vän med vadarstället


hunnit i fatt sitt rätta namn©Lena Eliasson Ewald

©Lena Andersson.fd