Strålen

Strålen

Det finns flera skäl

inte minst för ordet

den lodräta delen av alltets axel

strålen

som sänder de vågräta allt


Varje träd ur jorden fött

varje stam och gren – löv

de oräkneliga varelsernas hem


Där  vinden föds där

brister knoppen

där känns hur saven stiger

dit söker sig barnen

att vandra igen


©Lena Eliasson Ewald

©Lena Andersson.fd