II


ord ur ett glödgat hjärta    ord som hamrats

av blod som forsat

lockade att lyssna att vandra


Sidenbroar – Sammetsmarker – Sanka ställen  – Selens svärta

    Tjärnens känning


Det går mot kvällning nu efter

skuggdagar i älvdalar


Så lägg järn

lägg järnet på såret


– slut på blodet

©Lena Eliasson Ewald

©Lena Andersson.fd