Offerfågel

Offerfågel

Du har väl hört fågeln

hört den om morgonen


har du någonsin lyssnat till orden från fågeln om morgonen


den som säger

Offerfågel

giv att varje fjäder varje dun av fågel läker lättnad.


Därför dansar hon jorden

Därför sträcker sig skogarna därför reser hon

Stjärnflickan snöfödd – Ljusflickan mörkögd

genom dig


©Lena Eliasson Ewald

©Lena Andersson.fd