Nåjden

Nåjden

Jag måste stiga in i denna björkvärld

tala den inifrån

Jag måste stiga in i

dess upplysta tystnad


kontemplationen räcker inte


aldrig helt uppenbar

utan de nödvändiga ordet


Endast den långvariga tystnaden kan leda oss till språket

endast det långa främlingsskapet kan leda oss hemFritt översatt

Kenneth  White


©Lena Eliasson Ewald

©Lena Andersson.fd